Svatba je sladká věc!

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Společný život může mít mnoho podob. Svatba ho ale bere jako slib a závazek. Je to moment, kdy si dva lidé před sebou navzájem  a před blízkými a někdy i před Bohem řeknou, že se nezradí. 

Musím říct, že když lidi oddávám, tak jsem taky trochu naměkko. I dneska, když jsem na svatbě svého dobrého kamaráda. Chtějí spolu založit rodinu, přivést na svět děti. Stávají se zodpovědnými jeden za druhého. 

Ve Středočeském kraji jsem už oddal pěknou řádku párů. A chci, aby se jim u nás v kraji vedlo dobře. Svatba je sladká věc a to nejen, když ochutnáte dort. Podíváte se kolem a vidíte, že venku je nádherně. Náš kraj stojí za to, abychom se pustili do práce. Jsem Martin Kupka a postavím kraj na nohy!

Sociální služby

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Přístup kraje k zařízením sociální služby není ani spravedlivý, ani systémový. Rozdělování veřejných financí pro sociální péči nemá jasná pravidla, je náhodné a subjektivní. Řada krajských zařízení, která poskytují sociální služby, je v žalostném stavu. Budovy chátrají a prostředky se najdou jen na opravu zjevných havárií.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Usnadníme práci a život organizacím poskytujícím sociální služby. Stanovíme jasná a předvídatelná pravidla financování, která poskytovatele nebudou zatěžovat.
 • Upřednostníme služby, které seniorům a zdravotně postiženým umožní co nejdéle zůstat v domácím prostředí, kde nejsou sociálně vyloučeni a mají běžné rodinné a společenské kontakty.
 • Členům rodin pečujícím o jejich blízké pomůžeme získávat potřebné informace k vyřízení úředních záležitostí i k vlastní péči. Pečující rodinní příslušníci musí mít možnost skloubit své pracovní povinnosti, péči i vlastní rodinu.
 • Kraj bude při řešení sociální problematiky úzce spolupracovat s městy a obcemi.
 • Řekneme NE populistickým neúčinným plošným opatřením. Finanční pomoc patří těm, kdo si opravdu nejsou schopni pomoci sami.

Školství

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Úroveň středního školství ve Středočeském kraji je jedna z nejhorších v celé ČR. Na vině nejsou učitelé, ale především nedostatečná podpora kvalitního vzdělávání ze strany krajské samosprávy. V době koronavirové krize se ukázalo, že školy nejsou dostatečně vybavené kvalitním internetovým připojením a IT technikou a připravené na online výuku. Vedení kraje rezignovalo na sledování kvality škol a na nezbytné změny v jejich síti. Odpovědní představitelé kraje byli všem odborníkům pro smích. Těsně po volbách se sice podařilo díky ODS a pochopení koaličních partnerů zvýšit podporu školství o 100 miliónů korun, po změně koalice v režii ANO se ale školství znovu ocitlo na vedlejší koleji.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Vzdělání je prioritou a tomu budou odpovídat i roční výdaje na školy. Zvýšíme rozpočet na školství o dalších 100 milionů korun.
 • Zavedeme důsledné sledování a odměňování kvality ve školách.
 • Zlepšíme informovanost rodičů o kvalitě jednotlivých škol.
 • Omezíme administrativní zátěž ředitelů škol i pedagogů. Učitelé mají učit, ne úřadovat.
 • Zvýšíme samostatnost škol v rozhodování o prostředcích, se kterými hospodaří.
 • Podpoříme odborné středoškolské vzdělávání.
 • S cílem zvýšení úspěšnosti absolventů škol při hledání zaměstnání podpoříme větší propojení podniků s odbornými středními školami.
 • Budeme prosazovat moderní formy výuky, včetně investic do učebních pomůcek a potřebného IT vybavení škol.
 • Podpoříme připojení škol k vysokorychlostnímu internetu.
 • Pomůžeme zajistit smysluplnou výstavbu škol v prstenci kolem Prahy, kde se bez pomoci státu a kraje nepodaří zajistit dostatek míst pro děti ze středočeských obcí a měst.
 • Pustíme se do optimalizace sítě středních škol ve středních Čechách.
 • Budeme bojovat za zachování speciálního školství proti nekoordinované inkluzi.

Kultura

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Současné vedení kraje podporuje projekty v oblasti kultury nahodile. Neexistuje promyšlená strategie rozvoje kultury a rekonstrukce nejohroženějších kulturních památek. V řadě dotovaných projektů se objevily tak velké problémy, že kraj přišel o část podpory. Nezvládnutá je propagace kulturních institucí ze strany kraje. Pokud jsou některé viditelnější, je to z velké části jejich zásluha, nikoli přínos kraje. Přístup vedení kraje způsobil skandál s původním výběrem ředitelky Čapkova památníku ve Strži či nejasnými smlouvami obviněného ředitele Středočeské vědecké knihovny.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Zavedeme takovou podporu kulturních institucí, která dokáže zohlednit kvalitu jejich práce, množství aktivit a také návštěvnost.
 • Posílíme podporu obnovy kulturních památek, zajistíme záchranu těch nejohroženějších.
 • Posílíme podporu živé kultury, která je nositelem tradic a současně nejsilnějším nástrojem proti rozmělnění a vymizení základních národních a evropských hodnot.
 • Prosadíme efektivní společnou prezentaci kulturních institucí v kraji. Na Královské cestě v Praze obnovíme funkční informační centrum.

Další příspěvky

Přečtěte si naše volební noviny

Už Vám dorazilo JASNO V KRAJI? Tak to už víte, co chceme udělat pro náš kraj. Abychom se nemuseli stydět…

25. 9. 2020 / Aktuality z kampaně

Kupka jede na hejtmana

Mou vášní je budovat, stavět, dávat věci do pořádku. Nevadí mi střídání ročních období, změny počasí… Je mi jedno jestli…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Postavíme zdravotnictví v kraji na nohy

Kraj se stará o 5 oblastních nemocnic a zdravotnickou záchrannou službu, ve kterých pracují stovky lékařů a tisíce zdravotních sester.…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Už nechceme jezdit po rozbitých cestách!

V Líbeznicích chceme jezdit po opravdu kvalitních cestách. A už jsme s tím začali. Středočeské cesty zkrátka nemají dobrý základ.…

20. 9. 2020 / Předvolební videa