Rozhodl jsem se na středočeský kraj podívat z trochu jiné perspektivy!

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Výška dává krajině jinou perspektivu. Vidíte to… úplně všechno. Řeky, pole, města, vesnice, cesty, lesy, vrchy i nížiny, hrady i zámky. Teprve pohled z oblak vám ukáže, jak jsou jednotlivé části propojené a jak se jedno snoubí s druhým.

Ale věci musí fungovat především, dole, na zemi. Tam poznáte, jak dobře ty části propojené jsou nebo kde se pohyb zastavil. A taky jde je potřeba pomoc a rychlé řešení.

Z výšky spatříte dokonalý architektonický náčrt a já vidím, že náš kraj má všechno. Potřebujeme jen sestoupit z oblak a vidět ho pěkně zblízka a pustit se do práce.

Že je Středočeský kraj nádherný, to ví úplně každý, ale jak ho rozpohybovat a postavit na nohy, to zase víme my. Jsem Martin Kupka a postavím kraj na nohy.

Regionální rozvoj

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

V duchu celostátní politiky levicových stran ignoruje krajská reprezentace zájmy a potřeby malých a středních podniků a podnikatelů. Podíl cestovního ruchu na ekonomice kraje je v porovnání s ostatními kraji jeden z nejnižších a po koronavirové epidemii ještě více utrpí. Kraj se sice posunul v řešení soudních sporů ohledně vojenského prostoru Milovice-Mladá, na jeho smysluplné využití a rozvoj bohužel stále nedošlo.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Nebudeme podnikatelům překážet. Zlepšíme podmínky pro rozvoj jejich aktivity.
 • Vytvoříme podmínky pro rychlejší výstavbu optických sítí a dostupnost vysokorychlostního internetu ve všech koutech kraje. To je důležitý krok i pro zastavení odlivu lidí z venkova do měst.
 • V rámci zákonných možností se budeme snažit o to, aby se na realizaci zakázek z krajských peněz co nejvíce podílely společnosti, které mají sídlo a zaměstnance ve středních Čechách.
 • Podpoříme vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací při inovacích a vědeckovýzkumných projektech.
 • Posílíme prezentaci středních Čech jako turistického cíle doma i v zahraničí, abychom pomohli cestovnímu ruchu vzpamatovat se co nejrychleji z hluboké krize.
 • Zasadíme se o rozvoj cyklostezek, kvalitní sítě cyklotras a koňských stezek, o splavnění Vltavy a lepší dopravní infrastrukturu na řekách. To je to nejlepší, co může kraj udělat pro rozvoj cestovního ruchu a poptávky po souvisejících službách.
 • Zajistíme rozvoj bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá cestou menších realistických projektů. Kraj ponese odpovědnost za koordinaci jednotlivých kroků.

Sociální služby

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Přístup kraje k zařízením sociální služby není ani spravedlivý, ani systémový. Rozdělování veřejných financí pro sociální péči nemá jasná pravidla, je náhodné a subjektivní. Řada krajských zařízení, která poskytují sociální služby, je v žalostném stavu. Budovy chátrají a prostředky se najdou jen na opravu zjevných havárií.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Usnadníme práci a život organizacím poskytujícím sociální služby. Stanovíme jasná a předvídatelná pravidla financování, která poskytovatele nebudou zatěžovat.
 • Upřednostníme služby, které seniorům a zdravotně postiženým umožní co nejdéle zůstat v domácím prostředí, kde nejsou sociálně vyloučeni a mají běžné rodinné a společenské kontakty.
 • Členům rodin pečujícím o jejich blízké pomůžeme získávat potřebné informace k vyřízení úředních záležitostí i k vlastní péči. Pečující rodinní příslušníci musí mít možnost skloubit své pracovní povinnosti, péči i vlastní rodinu.
 • Kraj bude při řešení sociální problematiky úzce spolupracovat s městy a obcemi.
 • Řekneme NE populistickým neúčinným plošným opatřením. Finanční pomoc patří těm, kdo si opravdu nejsou schopni pomoci sami.

Další příspěvky

Přečtěte si naše volební noviny

Už Vám dorazilo JASNO V KRAJI? Tak to už víte, co chceme udělat pro náš kraj. Abychom se nemuseli stydět…

25. 9. 2020 / Aktuality z kampaně

Kupka jede na hejtmana

Mou vášní je budovat, stavět, dávat věci do pořádku. Nevadí mi střídání ročních období, změny počasí… Je mi jedno jestli…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Postavíme zdravotnictví v kraji na nohy

Kraj se stará o 5 oblastních nemocnic a zdravotnickou záchrannou službu, ve kterých pracují stovky lékařů a tisíce zdravotních sester.…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Už nechceme jezdit po rozbitých cestách!

V Líbeznicích chceme jezdit po opravdu kvalitních cestách. A už jsme s tím začali. Středočeské cesty zkrátka nemají dobrý základ.…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Máme našlápnuto!

1111 km, 260 obcí. Známe kraj líp než jiní. Máme našlápnuto!

20. 9. 2020 / Předvolební videa