Máme dobré příklady toho, jak zabránit suchu a povodním

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Malé tůně dokážou velké zázraky. Spolu s rybníky zadržují vodu v krajině a zabraňují bleskovým povodním, aby nespláchly úrodnou půdu.

Naši předkové to s vodou uměli. Krajina byla plná rybníků. tůněk, stromořadím a taky remízků a oralo se zásadně po vrstevnici. Po dnešních velkých lánech plných monokultur, po kterých stéká voda jako po skluzavce, nebylo tehdy ani památky! 

Jsme v Benátkách nad Jizerou, kde mají chytrý systém tůní a přírodních prvků, které zadržují vodu v krajině. Vytvoříme krajinu, která to bude umět tak jako dříve. V příštích čtyřech letech pomůžeme obnovit a vybudovat minimálně 200 vodních děl, které jsou pro pestrou a zdravou krajinu nutností. Jako budoucí hejtman rozhodně podpořím všechny, kteří budou rozumně hospodařit s vodou, budou bránit svá pole a tím pádem i náš kraj. 

Jsem Martin Kupka a postavím Středočeský kraj na nohy!

Voda

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Vedení kraje popsalo stohy papíru o tom, jak bude pomáhat se zadržením vody v krajině a jak bude podporovat výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Vidět ale není skoro nic.

PO VOLBÁCH – s ODS:

  • Stojíme na straně zemědělců, kteří obdělávají svá pole tak, aby přívalové deště neodnášely nejúrodnější půdu. Podpoříme efektivní hospodaření v lesích, na zemědělských půdách a loukách.
  • Podpoříme vznik malých vodních děl v krajině – rybníků, malých nádrží, mokřadů, poldrů apod. Vytvoříme proto na úrovni kraje pracovní skupinu, která bude obcím, firmám i jednotlivcům pomáhat s přípravou projektů.
  • Podpoříme propojování vodárenských soustav a výstavbu skupinových vodovodů do míst s problémy v zásobování pitnou vodou.
  • Pomůžeme s výstavbou vodovodů v obcích a podpoříme vyhledávání nových vodních zdrojů.
  • Navýšíme podporu pro odkanalizování obcí s ohledem na ochranu vodních zdrojů a ochranu povrchové podzemní vody.

Životní prostředí

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Podpora péče o životní prostředí se odehrává zcela nahodile. Teprve v reakci na celospolečenský tlak vytvořilo vedení kraje dotační titul pro výsadbu stromů. Nejde ale o ucelený plán vhodné výsadby a péče o krajinu. Nahodilost v tomto případě může do budoucna vytvořit nové problémy.

PO VOLBÁCH – s ODS:

  • Upřednostníme projekty, jejichž přínos bude prokazatelný a dlouhodobý – např. ozelenění sídel, zvýšení podílu zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací s cílem odstranit kontaminaci vzduchu a snížit hluk.
  • Projekty ekologické výchovy podpoříme jen tam, kde budou na odpovídající odborné úrovni.
  • Podpoříme zvýšení podílu kraje a obcí na správě chráněných částí přírody a na spolurozhodování o stanovení celospolečenských zájmů.
  • Podpoříme maximální oboustranný soulad mezi územním plánem a vyhlašováním lokalit NATURA 2000.

Další příspěvky

Přečtěte si naše volební noviny

Už Vám dorazilo JASNO V KRAJI? Tak to už víte, co chceme udělat pro náš kraj. Abychom se nemuseli stydět…

25. 9. 2020 / Aktuality z kampaně

Kupka jede na hejtmana

Mou vášní je budovat, stavět, dávat věci do pořádku. Nevadí mi střídání ročních období, změny počasí… Je mi jedno jestli…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Postavíme zdravotnictví v kraji na nohy

Kraj se stará o 5 oblastních nemocnic a zdravotnickou záchrannou službu, ve kterých pracují stovky lékařů a tisíce zdravotních sester.…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Už nechceme jezdit po rozbitých cestách!

V Líbeznicích chceme jezdit po opravdu kvalitních cestách. A už jsme s tím začali. Středočeské cesty zkrátka nemají dobrý základ.…

20. 9. 2020 / Předvolební videa

Máme našlápnuto!

1111 km, 260 obcí. Známe kraj líp než jiní. Máme našlápnuto!

20. 9. 2020 / Předvolební videa