15. Dan Jiránek

Bydlí na Kladně, kde se vyučil v učilišti POLDI ocelářem, po vysoké škole pracoval v POLDI jako výzkumný pracovník do roku 1996. Od roku 1994 byl zastupitelem Kladna, v roce 1998 byl zvolen náměstkem primátora a v roce 2004, 2006 a 2010 primátorem Kladna. V letech 2015 -2018 pracoval ve Svazu měst a obcí ČR a v roce 2018 byl po čtvrté zvolen primátorem. Zabývá se ochranou životního prostředí – zejména ochranou přírodních stanovišť, nakládáním s odpady a vodou. Dále se věnuje školství, a to od rozvoje MŠ a ZŠ až po spolupráci s vysokými školami (v letech 2014 až 2020 byl členem správní rady ČVUT), a rozvoji měst a obcí. Zastupuje zájmy českých obcí v evropském výboru regionů.