4. Martin Hrabánek

Narodil se 27. října 1972 ve Slaném, kde také žije. Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ihned po ukončení studií začal pracovat jako učitel na základní škole ve Slaném. V roce 2005 uspěl v konkurzním řízení a stal se ředitelem školy. Od roku 2006 pracuje jako zastupitel ve Slaném zvolený za ODS, nejprve jako nestraník, od roku 2014 již jako člen strany. V roce 2011 se stal nejprve místostarostou a od roku 2016 pracuje jako starosta města. Působí ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje. Mezi záliby patří sport a cestování.