5. Karel Bendl

Se svou manželkou a čtyřmi dětmi žije na hájovně v Benátkách nad Jizerou, kde je starostou města. Má lesnické, právnické a ekonomické vzdělání. Je také kvalifikovaný mediátor. Jeho celoživotním krédem je neustálé vzdělávání. Dlouhodobě se zabývá ochranou životního prostředí. Je odborný lesní hospodář, myslivecký hospodář a člen různých profesních organizací, které se zabývají životním prostředím. V roli chovatelského dohledu stál u realizace a rozvoje projektu pastvin s velkými kopytníky v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá. Je velkým milovníkem hudby.